İstanbul Başakşehir'deki askeri arazi imara açıldı

İstanbul'un Mahmutbey ve İkitelli mahallelerinde bulunan ve 12,4 milyon metrekarelik bir alanı kaplayan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası arazisi, artık yeni konutlar için kullanılacak.

İstanbul Başakşehir'deki askeri arazi imara açıldı
30 Nisan 2023 - 09:10

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu araziyi 10 Nisan 2023 tarihinde "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" uyarınca rezerv yapı alanı ilan etti.

Bu kararla birlikte, İstanbul'un anayasası olarak nitelendirilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapıldı ve arazinin fonksiyonu "askeri alan"dan "Kentsel Gelişme Alanı" ve "Kentsel- Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı"na dönüştürüldü. Plan açıklama raporunda, bu değişikliğin amacının "İstanbul'da hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşmenin olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi, çevresi ile güçlü bir ilişki kurma potansiyeli yüksek olan planlama alanında sağlıklı, insan odaklı yerleşimlerin üretilmesi" olduğu belirtildi.

Bu arazinin imara açılması hem olumlu hem de olumsuz tepkilere neden oldu. Bazı kesimler, bu kararın afet riski altındaki alanlarda yaşayan insanlara yeni konut imkanı sağlayacağını ve kentleşmeyi düzenleyeceğini savunurken, bazı kesimler ise bu kararın doğal kaynakların tahrip edilmesine ve rant yaratılmasına yol açacağını iddia etti.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Başakşehir'deki, Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası için hazırlanan imar planı, daha önce 26 Ekim- 24 Kasım 2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı. Ancak askı süresinde gelen itirazlar nedeniyle plan yeniden değerlendirildi ve kısmen kabul edilen ve kısmen reddedilen itirazlar doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekrar hazırlandı.

20 Temmuz 2016 tarihinde bakanlığın onaylandığı Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlasına ilişkin imar planı 3 Ağustos 2016 tarihinde askıya çıkarılmıştı.

basaksehirarsa.jpeg

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum